Avize, acorduri, studii de specialitate:

Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicita de catre investitor/beneficiar si se obtin de la autoritatile competente in domeniu. Ele se obtin inaintea depunerii documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de constructii la autoritatile administratiei publice competente pentru:

a)asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si amplasamentul retelelor de distributie/transport energetic din zona de amplasament;

b)racordarea la reteaua cailor de comunicatii;

c)securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei;

d)cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale.

Actele de autoritate emise de autoritatile competente pentru protectia mediului se solicita si se obtin de investitor/solicitant in conditiile legii.

Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, impreuna cu punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului sau, dupa caz, actul administrativ al acesteia, se anexeaza si devin parte integranta din autorizatia de construire.

Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

In afara de avize si acorduri prin certificatul de urbanism mai sunt solicitate si studii de specialitate cum ar fi:

- de circulatie ;

- istorice;

- de amenajare peisagistica;

- de impact asupra mediului, etc.

SCOP OBTINERE AVIZE SI ACORDURI:

Procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avānd ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea lucrarilor de constructii pe baza caruia se vor executa lucrarile.

Procedura de analiza asupra solutiilor functionale, arhitecturale si de amplasament a noii investitii in relatie cu traseele de utilitati, caile de comunicatii, securitatea si protectia populatiei, in zona respectiva, raportate la tendintele de dezvoltare existente si viitoare.

VALABILITATE AVIZE SI ACORDURI CONSTRUCTII:

Valabilitatea avizelor si/sau acordurilor este echivalenta cu cea a Certificatului de urbanism in urma caruia au fost solicitate. Daca Certificatul de Urbanism isi pierde valabilitatea si nu este prelungit, avizele si acordurile solicitate nu mai sunt valabile, in acest caz reluandu-se toata procedura de la depunerea documentatiei de obtinere a Certificatului de Urbanism.

TAXA AVIZE SI ACORDURI:

Plata taxei pentru fiecare aviz in parte se face la caseriile institutiilor sau la agentiile diferitelor banci cu care acestea lucreaza. Valoarea per aviz este variabila de la o institutie la alta.

<