Planul urbanistic zonal (PUZ)

Planul urbanistic zonal (PUZ) este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica, prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata. Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul urbanistic general.

Planul urbanistic zonal (PUZ) cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la:

a) organizarea retelei stradale;

b) organizarea arhitectural-urbanistica īn functie de caracteristicile structurii urbane;

c) modul de utilizare a terenurilor;

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;

e) statutul juridic si circulatia terenurilor;

f) protejarea monumentelor istorice si servituti īn zonele de protectie ale acestora.

Elaborarea Planului urbanistic zonal (PUZ) este obligatorie īn cazul:

a) zonelor centrale ale localitatilor;

b) zonelor construite protejate si de protectie a monumentelor;

c) zonelor de agrement si turism;

d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice si zonelor de servicii;

e) parcelarilor, pentru divizarea īn mai mult de 3 parcele;

f) infrastructurii de transport;

g) zonelor supuse restructurarii sau regenerarii urbane;

h) altor zone stabilite de autoritatile publice locale din localitati, potrivit legii.

Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, īn baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, īnaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale cladirilor, materialele admise.

Introducerea īn intravilanul localitatilor a terenurilor agricole si a celor amenajate cu īmbunatatiri funciare se face pe baza de studii urbanistice de PUG sau PUZ pentru care īn prealabil a fost obtinut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Dupa aprobarea prin hotarārea consiliului local a PUG si PUZ, primariile sunt obligate sa transmita hotarārea īnsotita de documentatia de aprobare a PUG si PUZ catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, īn vederea actualizarii din oficiu a destinatiei imobilelor īnregistrate īn sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

<