Documentatii tehnice

Documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructiise elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, în conditiile prevederilor lege. Dupa vizarea spre neschimbare, se dezvolta proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autoritatii pentru protectia mediului competente, precum si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.

Documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se întocmeste pentru :

- autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C. ;

- autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – D.T.A.D. ;

- autorizarea executarii organizarii lucrarilor – D.T.O.E.

<