Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C.

I. Piese scrise

- Lista si semnaturile proiectantilor

- Memoriu pentru fiecare specialitate in parte

- Devizul general al lucrarilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

- Studiu geotehnic

- Referatele de verificare a documentatiei tehnice – D.T., în conformitate cu legislatia învigoare privind calitatea în constructii

II. Piese desenate

1. Planuri generale

-Plan de încadrare în teritoriu

-Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

2. Planse pe specialitati

Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza :

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane

- planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta

- sectiuni caracteristice

- toate fatadele

3.Structura

- Planul fundatiilor

- Detalii de fundatii

Proiect de structura complet se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.

4.Instalatii

- Schemele instalatiilor

- Dotari si instalatii tehnologice - in situatia în care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

- Desene de ansamblu

- Scheme ale fluxului tehnologic

<