Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – D.T.A.D.

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

2. Memoriu

II. Piese desenate

1. Plan de încadrare în teritoriu

2. Plan de situatie a imobilelor

4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate

Plansele se vor redacta la o scara convenabila – 1:100 sau 1:50 -, care sa permit evidentierea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

- planurile tuturor nivelurilor si ale acoperisului;

- principalele sectiuni : transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;

- toate fatadele

<