Proiectul tehnic si detalii de executie – P.T.–D.D.E.

I. Piese scrise

- Lista si semnaturile proiectantilor

- Memoriu pentru fiecare specialitate in parte

- Devizul general al lucrarilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

- Studiu geotehnic

- Referatele de verificare a documentatiei tehnice – D.T., în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii

- Note de calcul si liste de cantitati pe fiecare specialitate in parte

II. Piese desenate

1. Planuri generale

- Plan de încadrare în teritoriu

- Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

Planse pe specialitati

1. Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza :

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane

- planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta

- sectiuni caracteristice

- toate fatadele

- sectiuni de detaliu pentru rezolvarea problemelor/neclaritatilor daca este cazul

- detalii de executie

- tablou de tamplarie

2. Structura

- Planul fundatiilor

- Detalii de fundatii

- plan armare, cofrare, pentru fiecare nivel

- detalii de executie pentru stalpi, grinzi, placi, prinderi, console

- plan structura sarpanta

- detalii de executie sarpanta

- sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei daca este cazul

3. Instalatii

- plan electrica, instalatii sanitare, instalatii electrice pentru fiecare nivel

- sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei

- planuri racorduri la aductiunea de apa, canalizare, electrica

- planuri pentru realizarea sistemului de incalzire/climatizare

- detalii tehnice daca este cazul

<