Cartea tehnica a constructiei

INTOCMIREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI

Cartea tehnica a constructiei reuneste ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente acesteia.

Ea trebuie sa cuprinda toate datele si informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea starii tehnice a evolutiei constructiei in timp.

CUPRINSUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI ESTE URMATORUL:

Cap. A: documentatia privind proiectarea;

Cap. B : documentatia privind executia;

Cap. C : documentatia privind receptia;

Cap. D : documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.

<